Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sử mã đề 306 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đề thi và đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sử mã đề 306 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức của Bộ GD

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 A 31 D
2 B 12 A 22 D 32 C
3 A 13 D 23 B 33 D
4 B 14 B 24 C 34 A
5 C 15 A 25 D 35 D
6 D 16 D 26 A 36 C
7 A 17 B 27 C 37 A
8 D 18 B 28 B 38 C
9 C 19 A 29 C 39 B
10 B 20 B 30 A 40 B

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button