Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Sử mã đề 311 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Đáp án mã đề 311 sử 2021

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Sử mã đề 311 – THPT Quốc Gia 2018
Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 D 21 C 31 D
2 D 12 C 22 A 32 B
3 C 13 C 23 A 33 C
4 B 14 D 24 C 34 B
5 C 15 C 25 D 35 A
6 D 16 A 26 B 36 D
7 D 17 B 27 C 37 D
8 D 18 B 28 B 38 B
9 C 19 B 29 D 39 B
10 C 20 B 30 B 40 B

Xem ngay đáp án 24 mã đề môn Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc Gia TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button