Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi tham khảo môn Hóa THPT Quốc gia năm 2019

Đề bài
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tham khảo môn Hóa THPT Quốc gia năm 2019

Đáp án

Hiện tại các thầy cô của Đọc đang giải đề, các em cập nhật thường xuyên để có đáp án chính xác nhất nhé!

41 B 51 D 61 D 71 C
42 A 52 C 62 C 72 A
43 C 53 B 63 B 73 D
44 C 54 C 64 D 74 D
45 A 55 A 65 C 75 A
46 A 56 A 66 A 76 B
47 B 57 A 67 B 77 D
48 B 58 C 68 B 78 C
49 A 59 B 69 C 79 D
50 D 60 A 70 C 80 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button