Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi tham khảo môn Sử THPT Quốc gia năm 2019

Đề thi:
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tham khảo môn Sử THPT Quốc gia năm 2019

Đáp án:

1.D 11.B 21.A 31.A
2.B 12.A 22.C 32.C
3.B 13.D 23.C 33.D
4.C 14.C 24.B 34.B
5.D 15.C 25.B 35.C
6.A 16.B 26.A 36.A
7.A 17.A 27.D 37.D
8.C 18.A 28.C 38.A
9.A 19.C 29.D 39.B
10.C 20.D 30.B 40.A

Xem thêm:

  • Đáp án đề thi tham khảo môn Văn THPT Quốc gia năm 2019
  • Đáp án đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc gia năm 2019
  • Đề thi tham khảo môn tiếng anh: Đề thi và đáp án

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button