Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT 2018 môn Lý mã đề 202

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT 2018 môn Lý mã đề 202

Đáp án đề thi Lý mã đề 202

Đang cập nhật đáp án đề thi Lý mã đề 202

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP AN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 11 B 21 D 31 A
2 B 12 B 22 D 32 A
3 D 13 C 23 D 33 B
4 A 02 B 24 C 34
5 B 15 A 25 B 35 C
6 D 16 D 26 C 36
7 B 17 C 27 A 37
8 D 18 C 28 D 38 A
9 B 19 C 29 A 39 B
10 D 20 A 30 A 40 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button