Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán mã đề 102

NEW : Đáp án mã đề 102 Toán 2021

NEW: Giải chi tiết mã đề 102 môn Toán tốt nghiệp THPT 2020

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán mã đề 102

Đọc Tài Liệu chia sẻ đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán mã đề 102 để các em học sinh cùng quý phụ huynh, thầy cô giáo tham khảo.

Đề thi chính thức

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán mã đề 102

Đề thi Toán THPT quốc gia 2019 mã đề 102 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài trong 90 phút.

Đáp án chính thức

Đáp án chính thức đề thi Toán THPT quốc gia 2019 đề 102 của Bộ GD&ĐT

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 D 31 A 41 B
2 C 12 B 22 A 32 C 42 D
3 C 13 B 23 C 33 C 43 B
4 D 14 C 24 C 34 A 44 D
5 D 15 C 25 A 35 B 45 D
6 C 16 C 26 D 36 D 46 A
7 C 17 D 27 B 37 C 47 A
8 C 18 A 28 C 38 C 48 D
9 B 19 B 29 B 39 D 49 A
10 B 20 B 30 D 40 B 50 D

Lời giải chi tiết đề thi THPT quốc gia môn Toán 2019 mã đề 102 được thực hiện bởi Đọc Tài Liệu giúp các bạn tham khảo. Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo.

Đáp án được thực hiện nhanh ngay sau khi có đề thì nên không thể tránh khỏi sai sót.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button