Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Anh mã đề 416

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Anh mã đề 416

Đáp án

1 C 11 B 21 C 31 B 41 C
2 D 12 D 22 B 32 B 42 C
3 B 13 A 23 B 33 D 43 C
4 A 14 A 24 B 34 D 44 C
5 C 15 D 25 C 35 B 45 D
6 B 16 C 26 B 36 D 46 C
7 D 17 B 27 D 37 B 47 A
8 A 18 D 28 C 38 C 48 B
9 D 19 C 29 B 39 B 49 D
10 D 20 D 30 C 40 C 50 D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button