Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Hóa mã đề 224

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi THPT quốc gia năm 2017 môn Hóa mã đề 224

Đáp án

41. D

51. B

61. D

71. B

42. D

52. B

62. C

72. D

43. B

53. D

63. B

73. B

44. A

54. B

64. C

74. D

45. C

55. C

65. C

75. D

46. A

56. B

66. B

76. C

47. D

57. C

67. B

77. D

48. A

58. D

68. C

78. D

49. D

59. C

69. D

79. C

50. A

60. B

70. C

80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button