Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi thử Hóa THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam 2018

Đề thi thử môn Hóa lớp 12 kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 – Trường TH phổ thông Sào Nam
Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi thử Hóa THPT Sào Nam, tỉnh Quảng Nam 2018

Đáp án tham khảo

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
41 D 51 D 61 C 71 B
42 A 52 C 62 B 72 B
43 B 53 A 63 C 73 B
44 B 54 B 64 A 74 B
45 D 55 A 65 C 75 C
46 A 56 C 66 D 76 D
47 B 57 D 67 D 77 A
48 C 58 B 68 A 78 C
49 D 59 C 69 C 79 D
50 D 60 D 70 B 80 A

Xem thêm:

* Đề thi thử môn hóa THPT QG tỉnh Quảng Nam năm 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button