Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi thử THPTQG môn toán – ĐH Hồng Đức năm 2018

Cấu trúc đề thi:

Đề thi thử chính thức môn Toán do khoa Khoa học Tự nhiên của trường ĐH Hồng Đức ra dưới dạng trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 90 phút.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi thử THPTQG môn toán – ĐH Hồng Đức năm 2018

Đề chi tiết:

Đáp án tham khảo:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 B 21 A 31 D 41 A
2 D 12 A 22 C 32 C 42 A
3 D 13 D 23 D 33 D 43 C
4 A 14 C 24 A 34 B 44 D
5 B 15 B 25 A 35 C 45 C
6 A 16 A 26 B 36 D 46 A
7 A 17 B 27 B 37 A 47 B
8 A 18 C 28 B 38 B 48 B
9 B 19 D 29 D 39 C 49 A
10 D 20 D 30 D 40 A 50 D

Xem thêm:

* Đề thi thử môn Anh THPT chuyên đại học sư phạm Hà Nội năm 2018

* Đề sinh thi thử THPT trường chuyên Đại Học Vinh lần 1 – 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button