Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 (có đáp án)

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 (có đáp án)

Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình năm học 2022 – 2023 được cập nhật nhanh và chính xác giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Chính thức đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình năm học 2022 – 2023 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 Thái Bình 2022 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Thái Bình 2022

Đề thi và đáp án môn Văn kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Thái Bình sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Văn Thái Bình các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thái Bình
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 tỉnh Thái Bình
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thái Bình 2022
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn tỉnh Thái Bình

Đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021
Đáp án đề thi tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 A 21 A 31 D 41 C
2 B 12 B 22 D 32 C 42 B
3 B 13 C 23 B 33 C 43 D
4 C 14 D 24 A 34 B 44 B
5 D 15 D 25 A 35 C 45 A
6 D 16 D 26 A 36 B 46 D
7 A 17 B 27 B 37 B 47 D
8 D 18 B 28 D 38 C 48 C
9 A 19 C 29 B 39 B 49 A
10 A 20 A 30 C 40 C 50 A

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình diễn ra vào 2 ngày 19/06/2021-20/06/2021 tới đây. Đề thi vào lớp 10 môn Anh chính thức năm 2021-2022 Thái Bình sẽ được cập nhật ngay sau khi kỳ thi diễn ra.

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước và đề thi thử vào 10 tiếng anh thái bình để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Bình 2020

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào 10 chuyên Tiếng Anh Thái Bình 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thái Bình 2018

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following question.

28. After he has got his Bachelor’s degree, he can earn as twice much as he used to

A. earn                         B. used to                        C. Has got                           D. as twice much as

29. Nobody can deny the benefits of the Internet in our life, can’t they?

A.  can’t they                B. of                                 C. deny                               D. in

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 và các năm trước của tỉnh Thái Bình mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button