Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 103 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:

Đáp án tham khảo:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 103 – THPT Quốc Gia 2018

1 C 11 B 21 B 31 A 41 B
2 B 12 C 22 A 32 D 42 C
3 A 13 B 23 B 33 D 43 C
4 A 14 B 24 B 34 C 44 A
5 D 15 C 25 A 35 C 45 C
6 D 16 D 26 C 36  B 46 B
7 D 17 A 27 D 37  C 47 A
8 A 18 C 28 D 38  D 48 C
9 B 19 C 29 A 39  B 49 A
10 D 20 C 30  A 40  B 50 B

 

 

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button