Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 105 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 105 – THPT Quốc Gia 2018

Đáp án tham khảo

1 C 11 D 21 B 31 D 41 A
2 D 12 A 22 A 32 A 42 B
3 D 13 D 23 C 33 B 43 A
4 A 14 B 24 D 34 A 44 B
5 D 15 D 25 B 35 A 45 A
6 A 16 B 26 D 36 B 46 C
7 D 17 A 27 B 37 B 47 C
8 B 18 B 28 C 38 C 48 B
9 D 19 D 29 A 39 C 49 D
10 A 20 C 30 B 40 B 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button