Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 111 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:


 

Đáp án tham khảo:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 111 – THPT Quốc Gia 2018

 

1 D 11 A 21 D 31 D 41 A
2 D 12 C 22 B 32 B 42 C
3 D 13 D 23 A 33 C 43
4 C 14 C 24 A 34 D 44 D
5 B 15 A 25 D 35 C 45 D
6 A 16 C 26 A 36 A 46 A
7 B 17 A 27  A 37 D 47 C
8 D 18 D 28  B 38 A 48 B
9 A 19 C 29 D 39 C 49 A
10 B 20 C 30 B 40 C 50

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button