Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 113 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức:


 

Đáp án tham khảo:

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 113 – THPT Quốc Gia 2018

1.A 2.C 3.A 4.D 5.A
6.D 7.B 8.B 9.D 10.C
11.D 12.C 13.B 14.A 15.A
16.A 17.C 18.B 19.C 20.A
21.D 22.C 23.C 24.A 25.D
26.A 27.D 28.B 29.A 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.C
36.A 37.A 38.D 39.D 40.D
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A
46.C 47.D 48.C 49.A 50.C

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button