Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 114 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi


 

Đáp án tham khảo

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 114 – THPT Quốc Gia 2018

1 B 11 A 21 A 31 D 41 C
2 D 12 A 22 B 32 C 42 B
3 B 13 D 23 C 33 A 43 B
4 A 14 D 24 C 34 D 44 A
5 B 15 A 25 B 35 C 45 D
6 B 16 C 26 B 36 B 46 C
7 C 17 A 27 C 37 A 47 D
8 A 18 A 28 C 38 A 48 D
9 C 19 C 29 C 39 C 49 D
10 A 20 B 30 A 40 A 50 A

 

Đáp án tham khảo của 24 mã đề đang được cập nhật liên tục tại: https://doctailieu.com/dap-an-24-ma-de-toan-thptqg-nam-2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button