Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 119 – THPT Quốc Gia 2018

NEW: Xem ngay đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán mã đề 119

Đề thi

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 119 – THPT Quốc Gia 2018

 

Đáp án tham khảo

1.C 2.C 3.D 4.D 5.A 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.D
21.A 22.C 23.D 24.B 25.D 26.A 27.C 28.B 29.B 30.C
31.D 32.B 33.D 34.D 35.A 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button