Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi Toán mã đề 121 – THPT Quốc Gia 2018

Đề thi chính thức

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi Toán mã đề 121 – THPT Quốc Gia 2018
 

Đáp án tham khảo

1.D 11.C 21.A 31.A 41.B
2.C 12.D 22.C 32.C 42.C
3.A 13.B 23.B 33.B 43.A
4.D 14.C 24.B 34.B 44.D
5.C 15.B 25.A 35.A 45.C
6.D 16.D 26.D 36.A 46.B
7.A 17.B 27.C 37.D 47.B
8.B 18.D 28.A 38.A 48.B
9.C 19.C 29.D 39.A 49.A
10.B 20.A 30.A 40.A 50.C

 

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Toán THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button