Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái năm học 2022 – 2023 được cập nhật nhanh nhất tại đây. Tuyển tập đề vào 10 Yên Bái môn Anh qua các năm

Mời bạn đọc tham khảo đề chính thức Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái năm học 2022 – 2023 kèm đáp án được chúng tôi cập nhật mới dưới đây.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Yên Bái 2022

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Yên Bái sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Yên Bái các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Yên Bái
  • Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Yên Bái năm 2022
  • Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Yên Bái
  • Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Văn tỉnh Yên Bái
  • Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sử tỉnh Yên Bái

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái 2021

Đề thi vào 10 môn Anh chính thức của tỉnh Yên Bái sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra ngày 10/06/2021.

Mã đề 013

Key đáp án đề thi Anh vào 10 Yên Bái
Đáp án Anh vào 10 Yên Bái 2021

Đáp án mã đề 013

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 D 21 D 31 C 41 D
2 A 12 D 22 B 32 C 42 A
3 D 13 B 23 D 33 A 43 B
4 B 14 A 24 D 34 B 44 C
5 C 15 D 25 C 35 B 45 D
6 C 16 C 26 D 36 C 46 B
7 B 17 B 27 D 37 C 47 A
8 B 18 A 28 D 38 A 48 C
9 D 19 A 29 D 39 C 49 C
10 D 20 D 30 B 40 A 50 B

Tổng hợp đề thi vào 10 môn Tiếng Anh các năm giúp các em ôn tập: 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh các năm

Đề tiếng Anh thi vào 10 tỉnh Yên Bái năm 2020

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Yên Bái năm 2020

Đề thi vào 10 môn Anh Yên Bái năm 2019

Chọn phần gạch chân cần phải sửa trong các câu sau:

Câu 1:

Carol continued to smoke three packets of cigarettes a day despite her doctor warned her.

A. to smoke

B. of

C. despite

D. her

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Yên Bái năm 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Yên Bái năm 2018

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành các câu sau:

Câu 1: I am not in a hurry. I don’t mind…..

A. waiting                   B. wait                  C. to wait                 D. to waiting

Câu 2: I wish Ann ……… here. She will be able to help us.

A. were                       B. weren’t             C. is                         D. wasn’t

Xem chi tiết đáp án đề thi tại link: Đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2022 và các năm trước của tỉnh Yên Bái mà Đọc Tài Liệu tổng hợp nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button