Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2022

Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2022 (có đáp án) được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Tuyển tập đề vào 10 Phú Thọ môn Toán qua các năm.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2022

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2022-2023 chính thức của Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Phú Thọ được cập nhật nhanh nhất. Cùng Đọc tài liệu tham khảo ngay.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Phú Thọ 2022

Đang cập nhật…

Đề thi sẽ được cập nhật chính thức khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra, vì vậy đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Phú Thọ sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi. 

Xem thêm

  • Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Phú Thọ
  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Phú Thọ
  • Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Phú Thọ 2022
  • Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Phú Thọ 2022

Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức tỉnh Phú Thọ sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 10/06/2021.


Đáp án Toán vào 10 Phú Thọ 2021

Phần I. Trắc nghiệm khách quan.

1. A

2. C

3. D

4. B

5. C

6. D

7. A

8. B

9. C

10. B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

\(A=\dfrac{-7 \sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \) (với x >0 x ≠ 4)

a) Khi x = 16 thì

\(A=\dfrac{-7 \sqrt{16}+6}{16-4}+\dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{16}-2}\) = \(A=\dfrac{-7.4+6}{12}+\dfrac{4}{2} = \dfrac{1}{6}\)

b) \(A=\dfrac{-7 \sqrt{x}+6}{x-4}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \)

= \(\dfrac{{-7 \sqrt{x}+6}+{\sqrt{x}({\sqrt{x}+2} )}}{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}+2} )} = \dfrac{x – 5\sqrt{x} + 6}{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}+2} )}\)

= \(= \dfrac{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}-3} )}{({\sqrt{x}-2} )({\sqrt{x}+2} )} = \dfrac{\sqrt{x}-3 }{\sqrt{x}+2} \)

Vậy \(A = \dfrac{\sqrt{x}-3 }{\sqrt{x}+2} \)

Câu 2.

Câu 3.

 

a). Ta có ∠EAO = ∠EDO = 90°

⇒ Tứ giác AODE nội tiếp (ĐPCM)

Câu 4.

Áp dụng AM-GM:

\( A=\left(1+2a\right)\left(1+2bc\right)\le\left(1+2a\right)\left(1+b^2+c^2\right)=\left(1+2a\right)\left(2-a^2\right) \)

Giờ ta cần tìm max của  \(f\left(a\right)=2+4a-a^2-2a^3\) , Với  \(a\in\left[0;1\right] \)

Đến đây xài đạo hàm hoặc xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số.

Xét  \(H=\dfrac{f\left(a_2\right)-f\left(a_1\right)}{a_2-a_1}=4-a_1-a_2-2a_1^2-2a_1a_2-2a_2^2 \)

Với  \(a_1;a_2\in\left[0;1\right] \)

Nếu \(H >0\) thì hàm đồng biến , \(H thì ngược lại .

Mẹo tìm khoảng: a1,a2 vai trò như nhau nên có thể viết lại \(H= 2(2- a1 – 3a12) = 2(a1+1)(2-3a1)\)

Từ đây dễ dàng suy ra  \(f\left(a\right)\)  đồng biến trên  \(\left[0;\dfrac{2}{3}\right]\)  và nghịch biến trên \( \left[\dfrac{2}{3};1\right] \)

Do đó f(a) max khi  \(a=\dfrac{2}{3}\)  ,khi đó  \(f\left(a\right)=\dfrac{98}{27} \)

-/-

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ môn Toán các năm trước

Đề toán tuyển sinh lớp 10 Phú Thọ năm 2020

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Phú Thọ năm 2020

Đề thi vào 10 môn Toán Phú Thọ năm 2019

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2019 Phú Thọ

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2018

Câu 1. (1,5 điểm)  Hai bạn Hòa và Bình có 100 quyển sách. Nếu Hòa cho Bình 10 quyển sách thì số quyển sách của Hòa bằng  \(\frac{3}{2}\) số quyên sách của Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2018 tỉnh Phú Thọ

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 và các năm trước mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.  Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại đây!

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button