Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2022

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế năm 2022 – 2023 có đáp án được cập nhật nhanh nhất. Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán qua các năm

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2022

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022
 • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Huế
 • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Huế
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đề thi Toán vào 10 Huế năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2021

Câu 1.

a) Với \( x \geq 0\)  ta có \(\sqrt{x}=2 \Leftrightarrow(\sqrt{x})^{2}=2^{2} \Leftrightarrow x=4(t m)\) .

b)

\(\begin{aligned} &A=\sqrt{4.5}-\sqrt{9.5}+\sqrt{5} \\ &A=\sqrt{2^{2} \cdot 5}-\sqrt{3^{2} .5}+\sqrt{5} \\ &A=2 \sqrt{5}-3 \sqrt{5}+\sqrt{5} \\ &A=0 \\ \end{aligned}\)

Vậy A = 0

c)

\(\begin{aligned} &P=\frac{x \sqrt{x}+y \sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}-(\sqrt{x}-\sqrt{y})^{2} \\ &P=\frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(x-\sqrt{x y}+y)}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}-(x-2 \sqrt{x y}+y) \\ &P=x-\sqrt{x y}+y-x+2 \sqrt{x y}-y \\ &P=\sqrt{x y} \\ \end{aligned}\)

Vậy với  x>0, y>0 thì  \(P=\sqrt{x y} \).

Câu 2.

a. \(\left\{\begin{array} { l } { 3 x + y = 1 } \\ { x – 2 y = 5 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { 6 x + 2 y = 2 } \\ { x – 2 y = 5 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { 7 x = 7 } \\ { y = 1 – 3 x } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=1 \\ y=1-3=-2 \end{array} .\right.\right.\right.\right.\)

Vây …


Câu 3

Câu 4

Câu 5.


Câu 6. 

Thể tích ban đầu của khúc gỗ là: \(V_{1}=\pi \cdot 10^{2} \cdot 20=2000 \pi{cm}^{3}\)

Thể tich khối gỗ hình nón bị tiện bò là: \(V_{2}=\frac{1}{3} \pi \cdot 10^{2} \cdot 10=\frac{1000}{3} \pi{cm}^{3}\) .

Vậy thể tich phần khúc gỗ còn lại là \(V=V_{1}-V_{2}=2000 \pi-\frac{1000}{3} \pi=\frac{5000}{3} \pi \approx 5236{~cm}^{3} \).

-/-

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế 2021-2022 chính thức được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 05/06/2021.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Huế 2021

Đang cập nhật

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Huế nhé:

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế các năm trước

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2020

Đề thi vào 10 môn Toán năm 2019

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (có đáp án)

Đề Toán tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Câu 5: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là điểm bất kì nằm trên cạnh AC (M không trùng A và C). Một đường thẳng đi qua điểm M cắt cạnh BC tại I và cắt đường thẳng AB tại N sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Đường phân giác trong của góc BAC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN tại điểm D (D không trùng A). Chứng minh rằng:

a) DN = DM và DI vuông góc MN.
b) Tứ giác BNDI nội tiếp.
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN luôn đi qua một điểm cố định (khác điểm A) khi M di chuyển trên cạnh AC.

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi lớp 10 môn Toán năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Thừa Thiên Huế năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

  Trích nguồn: THPT Thanh Khê
  Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button