Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình năm học 2022 – 2023 được cập nhật nhanh nhất tại đây. Tuyển tập đề vào 10 Quảng Bình môn Toán qua các năm

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2022-2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh và chính xác kèm đáp án bên dưới.

Tham khảo chi tiết đề thi chính thức tại đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2022

Xem thêm thông tin tuyển sinh:

  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Bình
  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Quảng Bình
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2022 Quảng Bình

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình 2021

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Toán năm 2021 tỉnh Quảng Bình được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 08/06/2021.

(Mã đề 002 có cách làm tương tự, các em tham khảo giải đề thi mã 001 dưới đây)

Đáp án mã 01

Câu 1

a) \(\begin{aligned} & A=\sqrt{8}-\sqrt{32}+\sqrt{50}\\ &A=\sqrt{8}-\sqrt{32}+\sqrt{50}\\ &A=\sqrt{2^{2} \cdot 2}-\sqrt{4^{2} \cdot 2}+\sqrt{5^{2} \cdot 2}\\ &A=2 \sqrt{2}-4 \sqrt{2}+5 \sqrt{2}\\ &A=(2-4+5) \sqrt{2}\\ &A=3 \sqrt{2}\\ &\text { Vậy } A=5 \sqrt{2} \text { . } \end{aligned}\)

b)

\(B=\left(3+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot\left(3-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right)( với\,\,a \geq 0, a \neq 1).\)

Với \(a \geq 0, a \neq 1\) ta có:

\(B=\left(3+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot\left(3-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right)\)

\(B=\left(3+\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}+1)}{\sqrt{a}+1}\right) \cdot\left(3-\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)}{\sqrt{a}-1}\right)\)

\(B=(3+\sqrt{a}) \cdot(3-\sqrt{a})\)

B = 9 – a

Vậy với \(a \geq 0, a \neq 1\) thì B = 9-a.

Câu 2

a)

Để hàm số y=(m-1) x+2 đồng biến trên ℝ thì m-1>0 ⇒ m>1.

Vậy hàm số y=(m-1) x+2 đồng biển trên ℝ khi m>1.

b) \(\left\{\begin{array} { l }  { 3 x + 2 y = 8 } \\ { 3 x – 4 y = 2 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l }  { 6 y = 6 } \\ { 3 x + 2 y = 8 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l }  { y = 1 } \\ { 3 x + 2 = 8 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y=1 \\ x=2 \end{array}\right.\right.\right.\right.\)

Câu 3.

a) \(\text { Với } m=1 \text { thì (1) trờ thành } x^{2}-6 x+5=0 \text { . }\)

Ta có a+b+c = 1-6+5=0 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

\( \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=\frac{c}{a}=5. \end{array}\right.\)

Vậy khi m=1 thì tập nghiềm của phương trình là S= {1 ; 5}.

b) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

\(x_{1}, x_{2} \Leftrightarrow \Delta^{\prime}>0 \Leftrightarrow 9-m-4>0 \Leftrightarrow 5-m>0 \Leftrightarrow m .

Khi đó áp dụng hệ thức Vi- ét ta có

\(\left\{\begin{array}{l} x_{1}+x_{2}=6 \\ x_{1} x_{2}=m+4 \end{array}\right.\)

Khi đó ta có: 

\(\begin{aligned} 2020\left(x_{1}+x_{2}\right)-2021 x_{1} x_{2}=2014 \\ \Leftrightarrow 2020.6-2021 .(m+4)=2014 \\ \Leftrightarrow 12120-2021 m-8084=2014 \\ \Leftrightarrow 2021 m=2022 \\ \Leftrightarrow m=\frac{2022}{2021}(\mathrm{tm}) \\ \text { Vậy } m=\frac{2022}{2021} . \end{aligned}\)

Câu 4.

Áp dụng BĐT Cô-si ta có

\(\begin{aligned} &\sqrt{16 a(15 a+b)} \leqslant \frac{16 a+15 a+b}{2}=\frac{31 a+b}{2}\\ &\sqrt{16 b(15 b+a)} \leq \frac{16 b+15 b+a}{2}=\frac{31 b+a}{2}\\ &\Rightarrow \sqrt{16 a(15 a+b)}+\sqrt{16 b(15 b+a)} \leq \frac{31 a+b+31 b+a}{2}=16(a+b)\\ &\Rightarrow \sqrt{a(15 a+b)}+\sqrt{b(15 b+a)} \leq 4(a+b)\\ &\Rightarrow \frac{a+b}{\sqrt{a(15 a+b)}+\sqrt{b(15 b+a)}} \geq \frac{1}{4}(d p c m)\\\end{aligned}\)

Dấu “=” xày ra khi và chi khi

\(\left\{\begin{array}{l} 16 a=15 a+b \\ 16 b=15 b+a \end{array} \Leftrightarrow a=b\right. \text { . } \)

Câu 5


 

 

Cùng ôn tập với đề thi vào 10 các năm trước đã được tổng hợp dưới đây:

Đề thi vào 10 môn Toán Quảng Bình các năm

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Quảng Bình năm 2020


 

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Quảng Bình 2020
 

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Bình năm 2019

Câu 2. (1,5 điểm). Cho hàm số y=(a-2)x+5 có đồ thị là đường thẳng d

a) Với giá trị nào của a để Hàm số đồng biến trên R

b) Tìm a để đường thẳng d đi qua điểm M(2;3)

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Quảng Bình năm 2013

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2013 – 2014

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 và các năm trước của tỉnh Quảng Bình mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button