Đề thi đáp án vào 10

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Thái Nguyên năm học 2022 – 2023 chi tiết cùng đáp án đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên các năm.

Cập nhật Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm học 2022 – 2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Bạn đang xem bài: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Thái Nguyên năm 2022

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán tỉnh Thái Nguyên các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
  • Đề thi vào lớp 10 môn Văn Thái Nguyên
  • Đề thi vào lớp 10 môn Anh Thái Nguyên

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên năm học 2021

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh diễn ra vào ngày 08/6/2021, vì vậy đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên 2021 chính thức sẽ được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Đáp án Toán vào 10 Thái Nguyên 2021

Câu 1. Vì 2021 >0 => Hàm số đã cho đồng biến trên R.

Câu 2.

\(3 x^{2}-4 x+1=0\)

\(Ta có △’ = 2^2 – 1.3 = 1\)

\(=> \left[ \begin{align}& x = 1 \\& x = \dfrac{1}{3} \\\end{align} \right.\\\)

Câu 3.

\(A=\sqrt{20}-2-\sqrt{(\sqrt{5}-2)^{2}} = 2\sqrt{5} – 2-(\sqrt{5}-2) = \sqrt{5}\)

Câu 4. 

\(\left\{\begin{array}{l} x+2 y=-3 \\ x+3 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x+3 y=-4 \end{array}\right. ⇔\left\{\begin{array}{l} y=-1 \\ x=-1 \end{array}\right. \)

Câu 5.

a) ĐKXD: x>0

\(B=\dfrac{x-6}{x+3 \sqrt{x}}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\dfrac{x-6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\)

\(=\dfrac{x-6-(\sqrt{x}+3)+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{x-6-\sqrt{x}-3+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{x-9}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}\)

Vậy \(B=\dfrac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}.\)

b) Tìm giá trị của x để B = -2

Điều kiện: x>0.

Ta có: B = -2

\(\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}}=-2 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}-3=-2 \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow 3 \sqrt{x}=3 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x}=1 \\ &\Leftrightarrow x=1(T M D K) \\ \end{aligned}\)

Vậy x=1 thì B=-2 .

Câu 6

Câu 7.

Câu 8.

Gọi R là bán kinh đường tròn (M ; 1) ⇒ R = 1.

Gọi A, B lần lượt là hình chiểu vuông góc của M lên các trục tọa độO x, Oy.

Ta có: \( \left\{\begin{array}{l}B M ⊥O B \\ M A ⊥O A \\ O A ⊥O B\end{array} ⇒ O A M B\right.\) là hình chữ nhật (dhnb).

⇒ \(\left\{\begin{array}{l}M B=O A=1=R \\ M A=B O=2>R\end{array}\right.\)

⇒ Oy tiếp xúc với (M ; 1) tại B và Ox không cắt đường tròn (M ; 1).

Câu 9

Câu 10

Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên qua các năm để đưa ra các lựa chọn nguyện vọng thật đúng đắn.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên các năm trước

Đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên năm 2020

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Thái Nguyên 2020

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Thái Nguyên

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

Đề thi vào 10 môn toán Thái Nguyên năm 2017

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button