Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 213

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 213

Đáp án

41. A 51. C  61. D 71. B 
42. C 52. D 62. B 72. C
43. D 53. D 63. D 73. A
44. C 54. C 64. A 74. C
45. D 55. B 65. A 75. A
46. D 56. C 66. C 76. C
47. B 57. B  67. D 77. B
48. A 58. B 68. C 78. B
49. B 59. D 69. C 79. A
50. A 60. B 70. C 80. A

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button