Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 218

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 218

Đáp án

41. A 51. B  61. B 71. C 
42. A 52. A 62. D 72. D
43. C 53. D 63. A 73. C
44. D 54. A 64. A 74. D
45. A 55. C 65. A 75. B
46. A 56. D 66. D 76. D
47. C 57. C 67. C 77. C
48. C 58. A 68. B 78. C
49. A 59. A 69. D 79. B
50. B 60. B 70. D 80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button