Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 221

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 221

Đáp án

41. B

51. A

61. B

71. B

42. B

52. D

62. A

72. A

43. C

53. D

63. B

73. A

44. B

54. A

64. C

74. C

45. D

55. B

65. A

75. A

46. A

56. C

66. C

76. B

47. C

57. C

67. A

77. B

48. D

58. C

68. C

78. A

49. B

59. C

69. C

79. A

50. C

60. B

70. C

80. B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button