Đề thi – Đáp án

Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Lí mã đề 221

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Lí mã đề 221

Đáp án

1.A

11.C

21.A

31.B

2.D

12.B

22.B

32.D

3.C

13.B

23.A

33.B

4.A

14.A

24.A

34.D

5.D

15.B

25.D

35.D

6.B

16.D

26.B

36.B

7.D

17.A

27.B

37.A

8.C

18.D

28.A

38.D

9.A

19.B

29.D

39.A

10.C

20.D

30.A

40.D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button