Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 215 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi 
Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 215 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

41. A 51. C  61. D 71. C 
42. D 52. D 62. B 72. D
43. D 53. B 63. C 73. B
44. A 54. B 64. D 74. D
45. A 55. C 65. B 75. B
46. C 56. B 66. B 76. C
47. B 57. B 67. D 77. C
48. C 58. C 68. D 78. D
49. B 59. B 69. C 79. D
50. A 60. B 70. B 80. C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button