Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 216 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 216 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

41. B 51. C  61. A 71. B 
42. D 52. C 62. B 72. B
43. B 53. D 63. A 73. A
44. C 54. B 64. B 74. D
45. A 55. C 65. A 75. A
46. D 56. D 66. A 76. D
47. C 57. C 67. D 77. A
48. C 58. C 68. A 78. A
49. C 59. B 69. A 79. D
50. D 60. C 70. B 80. D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button