Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 219 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 219 môn Hóa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

41. D 51. A   61. C 71. B
42. B 52. A 62. A 72. B
43. C 53. A 63. C 73. D
44. C 54. A 64. C 74. B
45. D 55. C 65. D 75. A
46. C 56. C 66. C 76. A
47. B 57. D 67. B 77. A
48. D 58. B 68. D 78. C
49. D 59. B 69. D 79. D
50. A 60. D 70. A  80. D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button