Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 220 môn Vật Lí kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 220 môn Vật Lí kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đán án

1.C 11.C 21.D 31.B
2.D 12.B 22.D 32.B
3.A 13.A 23.B 33.A
4.A 14.D 24.D 34.B
5.B 15.B 25.A 35.A
6.B 16.D 26.B 36.D
7.C 17.A 27.A 37.B
8.C 18.D 28.A 38.D
9.A 19.B 29.D 39.A
10.A 20.A 30.D 40.D

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button