Đề thi – Đáp án

Đáp án mã đề 418 môn Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi


Bạn đang xem bài: Đáp án mã đề 418 môn Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án

1 A 11 D 21 B 31 C 41 C
2 B 12 D 22 A 32 C 42 A
3 A 13 A 23 C 33 B 43 C
4 C 14 B 24 B 34 A 44 A
5 B 15 A 25 A 35 C 45 A
6 B 16 B 26 B 36 C 46 B
7 D 17 D 27 C 37 B 47 A
8 A 18 A 28 B 38 C 48 C
9 C 19 C 29 C 39 A 49 C
10 D 20 B 30 B 40 C 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button