Đề thi – Đáp án

Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017

Đề thi
Bạn đang xem bài: Đáp án môn Vật lí mã đề 218 THPT quốc gia 2017

Đáp án

1.B 11.A 21.D 31.D
2.C 12.C 22.B 32.B
3.D 13.C 23.D 33.B
4.B 14.B 24.A 34.B
5.C 15.C 25.A 35.C
6.C 16.A 26.B 36.B
7.D 17.A 27.A 37.D
8.C 18.D 28.A 38.B
9.C 19.C 29.D 39.B
10.D 20.A 30.D 40.B

Đã có đáp án đề thi môn Lý THPT 2018:

Xem ngay tại: Đáp án đề thi Lý THPT QG năm 2018 – Tất cả các mã đề

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button