Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề KTCL lần 2 môn Toán lớp 12 năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vừa diễn ra kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán với 4 mã đề thi khảo sát chất lượng dành cho các em học sinh lớp 12. Cùng Đọc tài liệu tham khảo em nhé!

Chi tiết các mã đề thi như sau:

Bạn đang xem bài: Đề KTCL lần 2 môn Toán lớp 12 năm 2020 của trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Đề thi

Mã đề 261


Mã đề 262


Mã đề 263


Mã đề 264


Đáp án

Đáp án mã đề thi 261

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 2 B 3 D 4 B 5 A
6 D 7 C 8 C 9 A 10 A
11 D 12 A 13 C 14 D 15 A
16 B 17 D 18 B 19 B 20 C
21 B 22 D 23 B 24 C 25 C
26 D 27 D 28 A 29 A 30 B
31 B 32 C 33 D 34 B 35 C
36 D 37 C 38 A 39 A 40 D
41 D 42 D 43 D 44 C 45 D
46 A 47 B 48 B 49 D 50 A

Đáp án mã đề thi 262

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 2 C 3 D 4 C 5 D
6 A 7 A 8 D 9 B 10 C
11 D 12 C 13 D 14 A 15 C
16 C 17 B 18 A 19 A 20 C
21 A 22 D 23 C 24 B 25 B
26 D 27 B 28 C 29 D 30 A
31 B 32 D 33 C 34 C 35 D
36 A 37 D 38 B 39 A 40 D
41 B 42 B 43 D 44 D 45 C
46 A 47 D 48 D 49 C 50 A

Đáp án mã đề thi 263

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 A 3 D 4 D 5 A
6 D 7 B 8 D 9 C 10 A
11 A 12 D 13 B 14 C 15 B
16 C 17 A 18 A 19 A 20 C
21 C 22 D 23 D 24 B 25 D
26 C 27 A 28 A 29 A 30 C
31 D 32 A 33 C 34 D 35 A
36 C 37 B 38 A 39 C 40 A
41 D 42 A 43 A 44 C 45 D
46 D 47 C 48 B 49 C 50 C

Đáp án mã đề thi 264

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 2 A 3 B 4 A 5 A
6 A 7 C 8 A 9 A 10 C
11 D 12 B 13 D 14 C 15 B
16 A 17 A 18 B 19 D 20 B
21 B 22 C 23 A 24 D 25 C
26 A 27 C 28 B 29 C 30 D
31 A 32 B 33 D 34 C 35 A
36 B 37 B 38 D 39 C 40 D
41 A 42 D 43 D 44 D 45 C
46 D 47 A 48 A 49 B 50 C

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button