Đề thi thử vào 10

Đề thi khảo sát học kì 2 môn Anh 9 năm 2019/2020 của TP. Cần Thơ

Đề thi khảo sát học kì 2 môn Anh 9 năm 2019/2020 của TP. Cần Thơ

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 TP. Cần Thơ năm học 2019/2020 vừa diễn ra với dạng đề thi cả trắc nghiệm và tự luận.

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đề thi khảo sát học kì 2 môn Anh 9 năm 2019/2020 của TP. Cần Thơ

  • 1. Đề thi thử
  • 2. Đáp án

Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2020 có đáp án của GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa diễn ra ngày 24/6/2020 em nhé:

Đề thi thử

SỞ GD&ĐT

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

MÔN Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề kiểm tra gồm hai phần: Trắc nghiệm và Tự luận.

(Đáp án trong ảnh đề thi dưới đây là đáp án của thí sinh, xem đáp án bên dưới nhé)
  • Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Cần Thơ 2020
  • Đề kiểm tra học kì 2 môn Văn Cần Thơ 2020

Đáp án

A. TRẮC NGHIỆM

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 A 21 C 31 A
2 D 12 C 22 D 32 B
3 B 13 B 23 A 33 A
4 A 14 A 24 C 34 C
5 C 15 A 25 D 35 D
6 D 16 A 26 B
7 B 17 B 27 D
8 C 18 A 28 C
9 C 19 A 29 B
10 A 20 D 30 B

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm; gồm 12 câu, từ câu 1 đến câu 12)

Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals. 

Question 1: natural

Question 2: decorate

Question 3: celebrations

Question 4: carefully

Part 2. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first. 

Question 5: Why don’t you work harder on your pronunciation?

-> I suggest that you should work harder on your pronunciation

Question 6: Work hard, or you won’t pass your examination

-> If you don’t work hard, you won’t pass your examination.

Question 7: I was busy, so I couldn’t go to the soccer match.

-> Because I was busy, I couldn’t go to the soccer match

Question 8: The boy has a fine collection of stamps. He lives next door to me.

-> The boy who lives next door to me has a fine collection of stamps.

Part 3. Write meaningful sentences by using the words given. 

Question 9: I/like/read/books/my free time

→I like reading books in my free time.

Question 10: Tet/be/most / important celebration / Vietnamese people

→Tet is the most important celebration for Vietnamese people.

Question 11: Hung / take part in/ different activities/town/recently

→ Hung took part in the different activities in town recently.

Question 12: Mount Pinatubo / the Philippines / erupt/1991

→ Mount Pinatubo in the Philippines erupted in 1991.

-/-

Đọc tài liệu vừa chia sẻ đến các em đề thi cuối học kì 2 môn Anh của TP. Cần Thơ, còn rất nhiều bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn anh của các trường khác trên cả nước đã được chúng tôi biên tập, thường xuyên truy cập vào trang để cập nhật nhé

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button