Đề thi thử vào 10

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa Hà Nội năm 2019

Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa Hà Nội năm 2019

Xem ngay đáp án đề thi minh họa vào 10 môn Hóa năm 2019 do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố tại đây

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đề thi minh họa vào 10 môn Hóa Hà Nội năm 2019

  • 1. Đề thi
  • 2. Đáp án tham khảo
  • Tổng hợp đáp án đề minh họa vào 10 năm 2019 Hà Nội 

Mẫu đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa trong hệ thống đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 của TP Hà Nội giúp các em thử sức và định hướng ôn tập kiến thức. Cùng xem chi tiết đề thi và đáp án tham khảo đề Hóa minh họa dưới đây:

Đề thi

>>> Đề thi thử vào 10 môn Hóa học năm 2020 có đáp án số 18


Đáp án tham khảo đề Hóa minh họa vào 10 năm 2019

1 A 11 B 21 A 31 A
2 A 12 A 22 D 32 A
3 C 13 B 23 D 33 A
4 A 14 C 24 B 34 B
5 A 15 A 25 A 35 A
6 C 16 B 26 C 36 D
7 C 17 B 27 B 37 D
8 B 18 C 28 A 38 B
9 A 19 A 29 D 39 D
10 C 20 D 30 A 40 D

>> Xem thêm:

  • Đáp án đề Lý minh họa vào 10 năm 2019
  • Đáp án đề minh họa vào 10 Sinh 2019

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button