Đề thi – Đáp án

Đề thi THPTQG 2019 môn Sinh học mã đề 209 kèm đáp án chi tiết

NEW: Đáp án mã đề 209 môn Sinh 2021

Đọc Tài Liệu chia sẻ đáp án đề thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh mã đề 209 để các em học sinh cùng quý phụ huynh, thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem bài: Đề thi THPTQG 2019 môn Sinh học mã đề 209 kèm đáp án chi tiết

Đề thi chính thức

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh mã đề 209

Đề thi Sinh THPT quốc gia 2019 mã đề 209 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài trong 50 phút.

Đáp án chính thức

Đáp án đề thi Sinh học THPTQG 2019 mã đề 209

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 A 101 C 111 A
82 C 92 C 102 D 112 A
83 C 93 D 103 D 113 C
84 D 94 A 104 A 114 D
85 A 95 B 105 A 115 D
86 A 96 D 106 A 116 C
87 D 97 C 107 D 117 D
88 B 98 B 108 D 118 C
89 B 99 D 109 B 119 B
90 A 100 B 110 C 120 B

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi – Đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button