Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2

Tham khảo đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2 trong kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019 lần 2 nhằm đánh giá chất lượng ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia của toàn thể học sinh khối 12. Đề thi bao gồm 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút.

Dưới đây là đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2

Đề thi thử THPT môn Sinh năm 2019 trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2


Đáp án đề thi thử THPT năm 2019 môn Sinh trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2

81 B 91 D 101 C 111 C
82 C 92 C 102 B 112 D
83 B 93 D 103 D 113 D
84 A 94 A 104 A 114 C
85 C 95 A 105 C 115 D
86 A 96 A 106 C 116 B
87 D 97 B 107 A 117 B
88 D 98 B 108 A 118 A
89 B 99 C 109 A 119 B
90 D 100 D 110 B 120 C

Ngoài đề thi thử môn Sinh THPT năm 2019 trường TH Cao Nguyên – Tây Nguyên lần 2, các em hãy chăm chỉ luyện thêm nhiều đề thi thử khác để củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng, tốc độ làm bài. Chúc các em sẽ hoàn thành tốt kì thi của mình nhé!

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 –

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button