Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

    Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán có lời giải chi tiết do Đọc tài liệu tổng hợp được với mong muốn các em thử sức với các dạng câu hỏi cho thể ra trong đề thi thử THPT Quốc gia 2020. Cùng tìm hiểu đề số 9 phát triển theo đề minh họa 2020 toán có lời giải chi tiết giúp các em ôn luyện tốt hơn:

Kiến thức trong đề thi chủ yếu nằm trong chương trình học các em đã học ở lớp 10, 11, học kì 1 lớp 12

Bạn đang xem bài: Đề thi thử môn Toán 2020 phát triển theo đề minh họa số 9

Đề thi thử

Câu 1. Thể tích khối lập phương ABCDA’B’C’D’ có \(AB = a\sqrt{2}\) bằng:

A. a³

B. 2a³

C. 4a³

D. 6a³

Câu 2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2.

B. Hàm số đạt cực đại tại x = 3.

C. Hàm số đạt cực đại tại x = -2.

D. Hàm số đạt cực đại tại x = 4.

Câu 3. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(0;-1;3) và B(6;1; -3). Vectơ \(\overrightarrow{AB}\)  có tọa độ là

A. (6;2; -6).

B. (-6; 2; -6)

C. (6;0;0)

D. (6;2;6)

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-∞;-1)

B. (-1;1)

C. (0;+∞)

D. (-∞;+∞)

Câu 5. Với a , b là hai số dương tùy ý, \(log(a^3b^4)\) bằng

A. 3loga + 4logb

B. 4loga + 3logb

C. \(\dfrac{1}{4}loga + 3logb \)

D. \(2loga + \dfrac{1}{3}logb \)

Câu 6. Cho \(\int\limits_2^5f(x)dx = 4 \) và \(\int\limits_2^5g(x)dx = 3\), khi đó \(\int\limits_2^5[2f(x)-3g(x)]dx\) bằng

A. 1.

B. 12.

C. 7

D. -1.

Câu 7. Diện tích của mặt cầu bán kính a bằng:

A. 2πa²

B. 3πa²

C. πa²

D. 4πa²

Câu 8. Số nghiệm của phương trình \(log_2(x^2-2x+4)=2\) là

A. 2

B. 1.

C. 0

D. 3

Câu 9. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (α) đi qua A(1; -2;3) và song song mặt phẳng (Oxy) thì phương trình mặt phẳng (α) là

A. x – 1 = 0

B. x + 2y + z = 0

C. y + 2 = 0

D. z – 3 = 0

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số \(f(x) = e^x-2x\) là

Đáp án đề phát triển theo đề minh họa số 9

Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A Câu Đ/A
1 A 11 C 21 B 31 B 41 C
2 A 12 C 22 B 32 B 42 D
3 A 13 C 23 C 33 D 43 A
4 B 14 C 24 D 34 C 44 D
5 A 15 A 25 C 35 B 45 D
6 D 16 B 26 D 36 A 46 A
7 D 17 B 27 D 37 A 47 A
8 A 18 D 28 C 38 D 48 D
9 D 19 C 29 A 39 B 49 D
10 A 20 B 30 A 40 D 50 B

Lời giải chi tiếtđề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán số 9

Nguồn: Sưu tầm

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án phát triển theo đề thi minh họa 2020 môn Toán số 9 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button