Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 301 liên trường Nghệ An

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử môn Địa 2021 liên trường THPT theo chuẩn cấu trúc đề thi của BD&ĐT bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa có đáp án mã 301 của liên trường Nghệ An

Câu 41:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 301 liên trường Nghệ An

Cho biểu đồ:


CƠ CẤU DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (%)

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2016 so với năm 2010?

A. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, kinh tế Nhà nước tăng.

B. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm, kinh tế Nhà nước giảm.

C. Kinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.

D. Kinh tế ngoài Nhà nước giảm, kinh tế Nhà nước tăng.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng từ trên 40 – 60% so với diện tích toàn tỉnh?

A. Nghệ An.

B. Kon Tum.

C. Lai Châu.

D. Tuyên Quang.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động của nước ta?

A. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.

B. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

C. Lực lượng lao động có trình độ cao đông đảo.

D. Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh.

Câu 44: Hạn chế nào dưới đây không phải là của vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Tài nguyên thiên nhiên đang bị suy thoái.

B. Sức ép lớn của dân số.

C. Thiên tai còn nhiều.

D. Cơ sở hạ tầng thấp nhất cả nước.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết tuyến đường biển nào sau đây quan trọng nhất của nước ta?

A. Đà Nẵng – Quy Nhơn.

B. TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng.

C. Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh.

D. Hải Phòng – Đà Nẵng. Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 302 liên trường Nghệ An

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 301 của liên trường Nghệ An

Cùng đối chiếu lại bài làm của mình với phần đáp án bên dưới đây các em nhé:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 C 51 B 61 B 71 A
42 A 52 B 62 D 72 B
43 C 53 A 63 C 73 A
44 D 54 B 64 D 74 A
45 B 55 C 65 C 75 D
46 C 56 C 66 D 76 B
47 D 57 D 67 B 77 C
48 A 58 A 68 A 78 C
49 D 59 C 69 A 79 A
50 A 60 C 70 A 80 C

Tham khảo thêm bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button