Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 302 liên trường Nghệ An

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử môn Địa 2021 liên trường THPT theo chuẩn cấu trúc đề thi của BD&ĐT bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa có đáp án mã 302 của liên trường Nghệ An

Câu 41:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 302 liên trường Nghệ An

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20,  cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về biểu đồ sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm?

A. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng.

B. Sản lượng thủy sản khai thác giảm.

C. Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

D. Tổng sản lượng thủy sản tăng qua các năm.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết nhận định nào đúng về hệ thống sông Mê Công của nước ta?

A. Có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta.

B. Quanh năm lưu lượng nước trên 10 000 m3/s.

C. Có lưu lượng nước trung bình nhỏ hơn sông Hồng.

D. Đỉnh lũ cao nhất từ tháng 9 đến tháng 12.

Câu 43: Biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp nước ta là

A. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ.

B. thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia.

C. đảm bảo nguyên liệu, chú trọng xuất khẩu.

D. xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

Câu 44: Cho bảng số liệu:

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN 2005 – 2018

(Đơn vị: nghìn tấn)


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.

B. Miền.

C. Cột .

D. Tròn.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết các khu dự trữ sinh quyển của thế giới xếp theo chiều từ Nam ra Bắc?

A. Cát Tiên, Mũi Cà Mau, Cù Lao Chàm, Cát Bà.

B. Cát Bà, Cát Tiên, Mũi Cà Mau, Cù Lao Chàm.

C. Mũi Cà Mau, Cát Tiên, Cát Bà, Cù Lao Chàm.

D. Mũi Cà Mau, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Cát Bà.

Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Trung và Nam Bắc Bộ.Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 301 liên trường Nghệ An

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Địa mã 302 của liên trường Nghệ An

Cùng đối chiếu lại bài làm của mình với phần đáp án bên dưới đây các em nhé:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 B 51 C 61 C 71 B
42 D 52 B 62 C 72 D
43 A 53 B 63 D 73 D
44 B 54 B 64 D 74 B
45 D 55 C 65 B 75 A
46 D 56 C 66 D 76 D
47 A 57 A 67 A 77 C
48 C 58 B 68 D 78 C
49 C 59 B 69 A 79 A
50 B 60 A 70 C 80 C

Tham khảo thêm bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button