Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa lần 2 tỉnh Vĩnh Phúc (có đáp án)

Tải ngay mẫu đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc lần 2 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT để cùng ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2021 này

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa lần 2 tỉnh Vĩnh Phúc (có đáp án)

(Tải đề thi thử môn hóa này về máy theo file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa lần 2 tỉnh Vĩnh Phúc

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl =35,5; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al = 27; Fe =56; Cu = 64; Zn = 65.

• Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(etylen terephtalat).

B. Polietilen.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Poliacrilonitrin.

Câu 42: Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo?

A. Polietilen.

B. Polibutađien.

C. Xenlulozơ.

D. Nilon-6,6.

Câu 43: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Zn.

B. Al.

C. Cu.

D. Fe.

Câu 44: Etyl axetat có công thức nào sau đây?

A. CH3-COO-CH3.

B. CH3-CH2-COO-CH3.

C. CH3-COO-CH2-CH3.

D. H-COO-CH2-CH3.

Câu 45: Nung hỗn hợp X gồm NaOH và Mg(OH)2 trong không khí (chỉ gồm N2 và O2) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Y gồm những chất nào sau đây?

A. NaOH, MgO.

B. Na2O, MgO.

C. Na2O, Mg(OH)2.

D. NaOH, Mg(OH)2.

Câu 46: Chất X có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Thủy phân chất X thu được chất Y. Biết Y có phản ứng tráng bạc, có vị ngọt hơn đường mía. X và Y lần lượt là hai chất nào sau đây?

A. Saccarozơ và glucozơ.

B. Tinh bột và fructozơ.

C. Saccarozơ và fructozơ.

D. Xenlulozơ và glucozơ.

Câu 47: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Giả sử toàn bộ lượng kim loại Ag sinh ra đều bám hết vào lá kẽm. Khi phản ứng kết thúc, nhấc lá kẽm ra, làm khô, khối lượng lá kẽm tăng thêm bao nhiêu gam?

A. 0,430.

B. 0,215.

C. 1,080.

D. 0,755.

Câu 48: Sắt(II) sunfat có công thức nào sau đây?

A. FeSO4.

B. CrSO4.

C. Fe2(SO4)3.

D. Cr2(SO4)3.

Câu 49: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. NaAlO2.

B. AlCl3.

C. Al2O3.

D. Al(NO3)3.

Câu 50: Kim loại nào sau đây được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu.

B. Zn.

C. Ca.

D. Fe.

Câu 51: Chất khí X được sinh ra trong quá trình nung vôi và là nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính. X là chất nào sau đây?

A. CO.

B. NO2.

C. NO.

D. CO2.

Câu 52: Sắt(III) oxit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành sắt?

A. CO2.

B. CO.

C. SO2.

D. SO3.

Câu 53: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Thành phần chính của vỏ sò, ốc là CaCO3.

B. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ, được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc.

C. Cacbon là phi kim nên không có khả năng dẫn điện.

D. Khí CO rất độc, được sử dụng làm nhiên liệu khí.

Câu 54: Metylamin có công thức nào sau đây?

A. CH5N.

B. C2H8N2.

C. C2H7N.

D. C2H5NO2.

Câu 55: Cho Fe2(SO4)3 vào dung dịch NaOH thu được kết tủa có màu nào sau đây?

A. Đen.

B. Trắng.

C. Nâu đỏ.

D. Vàng.

Câu 56: Chất nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường?

A. Na.

B. Be.

C. Ca.

D. K.

Câu 57: Chất nào sau đây là axit cacboxylic?

A. CH3COCH3.

B. CH3COOH.

C. CH3CH2OH.

D. CH3CHO.

Câu 58: Chất nào sau đây bị phân hủy khi đun sôi dung dịch của nó?

A. CaCl2.

B. Na2CO3.

C. K2CO3.

D. Ca(HCO3)2.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Phân tử H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH là đipeptit.

C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. C2H5NH2 là amin bậc II.

Câu 60: Thạch cao nung có công thức nào sau đây?

A. CaSO4.

B. CaSO4.2H2O.

C. CaSO4.H2O.

D. CaCO3.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

B. Các kim loại kiềm đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.

C. Đốt cháy Fe trong bình khí Cl2 dư thu được FeCl3.

D. Nhúng dây Al vào dung dịch HCl xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

Câu 62: Cacbohiđrat nào sau đây là monosaccarit?

A. Xenlulozơ.

B. Glucozơ.

C. Saccarozơ.

D. Tinh bột.

Câu 63: Chất nào sau đây là α–amino axit?

A. CH3-COOH.

B. H2N-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-CH2-COOH.

D. C6H5-NH2.

Câu 64: Chất nào sau đây khi tan trong nước điện li ra ion H+?

A. NaOH.

B. NaCl.

C. KOH.

D. HCl.

Câu 65: Đun nóng 200 ml dung dịch glucozơ x mol/lít với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của x bằng bao nhiêu?

A. 0,5.

B. 0,2.

C. 0,1.

D. 1,0.

Câu 66: Đốt cháy hết 1,55 gam metanamin trong oxi vừa đủ, làm lạnh hỗn hợp sản phẩm cháy đến 0oC, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X. Giá trị của V bằng bao nhiêu?

A. 2,24.

B. 4,48.

C. 1,12.

D. 1,68.

Câu 67: Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl.

B. HNO3 đặc, nguội.

C. Fe2(SO4)3.

D. H2SO4 loãng.

Xem thêm mẫu đề thi thử hóa 2021: Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa trường Nguyễn Khuyến

Câu 68: Có bao nhiêu ancol bậc I có công thức phân tử C4H10O?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 69: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al2O3 vào nước, thu được 200 ml dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch H2SO4 dư vào 200 ml dung dịch Y, thu được 23,3 gam kết tủa. Tổng nồng độ mol/l của các ion trong Y (bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự tự điện li của nước) có giá trị nào sau đây?

A. 2,5.

B. 1,5.

C. 3,0.

D. 5,0.

Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat bằng O2 dư, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 43,34 gam kết tủa. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 3,99.

B. 3,32.

C. 2,88.

D. 2,81.

Câu 71: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

\({X} \stackrel{+{CH}_{3} {OH} / {HCl}, {t}^{\circ}}{\longrightarrow} {Y} \stackrel{+{C}_{2} {H}_{5} {OH} / {HCl}, {t}^{\circ}}{\longrightarrow} {Z} \stackrel{+{NaOHdư}, {t}^{\circ}}{\longrightarrow} {T}\)

Biết X là axit glutamic; Y, Z, T là các chất hữu cơ chứa nitơ. Công thức phân tử của Y và T lần lượt là

A. C6H11O4N và C5H7O4Na2N.

B. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.

C. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl.

D. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N.

Câu 72: Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

(e) Dung dịch HNO3 đặc, nóng hòa tan được tất cả các kim loại.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 73: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Nhỏ 3 giọt dung dịch anilin vào ống nghiệm chứa 2 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên.

Bước 2: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch trong ống nghiệm, sau đó nhấc giấy quỳ ra.

Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, lắc đều sau đó để yên.

Bước 4: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch NaOH đặc vào ống nghiệm, lắc đều, sau đó để yên.

Cho các phát biểu sau:

(a) Kết thúc bước 1, anilin hầu như không tan và lắng xuống đáy ống nghiệm.

(b) Kết thúc bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh do anilin có tính bazơ.

(c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt.

(d) Kết thúc bước 4, trong ống nghiệm có anilin tạo thành.

(e) Kết thúc bước 4, trong ống nghiệm chứa hai muối.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 74: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo của nhau và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu được dung dịch T chứa hai muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T bằng bao nhiêu?

A. 2,72 gam.

B. 5,88 gam.

C. 3,28 gam.

D. 2,46 gam.

Câu 75: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 và KCl vào H2O, thu được dung dịch Y. Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anot bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ catot. Phần trăm khối lượng của CuSO4 trong X bằngbao nhiêu?

A. 61,70%.

B. 44,61%.

C. 34,93%.

D. 50,63%.

Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+1O2N) và este hai chức Y (CmH2m-2O4) cần vừa đủ 0,69 mol O2, thu được CO2, N2 và 0,564 mol H2O. Mặt khác, khi cho 0,12 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm M và N là hai ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (phân tử khối và số mol của M đều nhỏ hơn N) và m gam hỗn hợp muối khan (có chứa muối của glyxin). Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 10,896.

B. 14,088.

C. 15,096.

D. 11,032.

Câu 77: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa các triglixerit với 90 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2, chỉ thu được muối natri stearat. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 32,0.

B. 26,7.

C. 26,6.

D. 26,5.

Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 23,64 gam hỗn hợp gồm muối hiđrocacbonat X và muối cacbonat Y vào nước thu được 200 ml dung dịch Z. Cho từ từ 200 ml dung dịch KHSO4 0,3M và HCl 0,45M vào 200 ml dung dịch Z, thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch T. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào T, thu được 49,44 gam kết tủa. Biết X là muối của kim loại kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. X là muối kali hiđrocacbonat chiếm 63,45% về khối lượng hỗn hợp.

B. X và Y đều có tính lưỡng tính.

C. Y là muối kali cacbonat chiếm 57,63% về khối lượng hỗn hợp.

D. X và Y đều bị phân hủy bởi nhiệt.

Đừng bỏ lỡ mẫu đề thi tốt nghiệp hóa 2021 sau: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2021 Lương Thế Vinh lần 2

Câu 79: Cho các phát biểu sau:

(a) Polipropilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.

(c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

(d) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được α–amino axit.

(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 80: Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C8H12O5. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức Y và Z (phân tử Z nhiều hơn phân tử Y một nguyên tử cacbon). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất Y có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.

B. Hai chất Y và Z là đồng đẳng kế tiếp.

C. Phân tử X có một liên kết π.

D. Chất Z làm mất màu dung dịch brom.

– HẾT –

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

(MÃ ĐỀ : 301 – Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa tỉnh Vĩnh Phúc lần 2)

Đáp án đề thi thử Hóa 2021 lần 2 tỉnh Vĩnh Phúc

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn hóa lần 2 mã đề 301 của tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
41 A 51 D 61 D 71 B
42 A 52 B 62 B 72 A
43 C 53 C 63 B 73 D
44 C 54 A 64 D 74 A
45 A 55 C 65 A 75 B
46 C 56 B 66 D 76 B
47 D 57 B 67 B 77 D
48 A 58 D 68 A 78 C
49 C 59 B 69 A 79 D
50 C 60 C 70 C 80 D

Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc gia, đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa của các tỉnh khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button