Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh liên trường Nghệ An mã 202

Cùng Đọc tài liệu tham khảo 1 mẫu đề thi thử môn Sinh 2021 của liên trường THPT Nghệ An mã 201 theo chuẩn cấu trúc đề thi của BD&ĐT bên dưới và tải file về ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

Xem ngay đề thi thử THPT Quốc gia này:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh liên trường Nghệ An mã 202

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh liên trường Nghệ An mã 202

Câu 81: Quần thể sinh vật có đặc trưng cơ bản nào sau đây?

A. Tỉ lệ giới tính.

B. Loài ưu thế.

C. Loài đặc trưng.

D. Thành phần loài.

Câu 82: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

A. Nhiệt độ.

B. Vật kí sinh.

C. Độ ẩm.

D. Lượng mưa.

Câu 83: Người mắc hội chứng Tơcnơ có NST giới tính là

A. XX.

B. XY.

C. OX.

D. XXY.

Câu 84: Nếu khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên NST là 24cM thì tần số hoán vị gen giữa 2 gen này là

A. 48%.

B. 12%.

C. 20%.

D. 24%.

Câu 85: Nhân tố nào sau đây không được xem là nhân tố tiến hóa?

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Giao phối ngẫu nhiên.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Đột biến.

Câu 86: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, prôtêin ức chế liên kết với

A. vùng vận hành.

B. vùng khởi động.

C. gen điều hòa.

D. gen cấu trúc Z.

Câu 87:

Axit amin là đơn phân cấu trúc nên loại phân tử nào sau đây?

A. mARN.

B. Prôtêin.

C. ADN.

D. tARN.

Câu 88: Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là

A. tôm nước lợ.

B. bọ lá.

C. cây mua.

D. cây tràm.

Câu 89: Số lượng sâu hại lúa bị giảm mạnh khi người nông dân sử dụng thuốc trừ sâu hóa học là ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể

A. không theo chu kì.

B. theo chu kì.

C. theo chu kì mùa.

D. theo chu kì tuần trăng.

Câu 90: Từ 1 phôi cừu có kiểu gen AaBB, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra các cừu con có kiểu gen

A. aaBB.

B. AaBb.

C. AABb.

D. AaBB.

Câu 91: Trong quá trình bảo quản, loại nông sản thường được phơi khô là

A. thanh long.

B. bưởi.

C. đậu.

D. chanh.

Câu 92: Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?

A. Gây đột biến gen.

B. Nhân bản vô tính.

C. Nuôi cấy hạt phấn.

D. Dung hợp tế bào trần.

Câu 93: Trong quá trình phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây Hạt trần ngự trị ở đại nào sau đây?

A. Đại Tân sinh.

B. Đại Trung sinh.

C. Đại Nguyên sinh.

D. Đại Cổ sinh.

Câu 94: Cơ thể có kiểu gen AABbDd giảm phân bình thường sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 16.

B. 8.

C. 2.

D. 4.

Câu 95: Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XY và giới đực là XX?

A. Mèo rừng.

B. Gà.

C. Bướm.

D. Châu chấu.

Câu 96: Trong quá trình dịch mã, côđon 5’XGA3’ khớp bổ sung với anticôđon nào sau đây?

A. 5’GXT3’.

B. 5’GXU3’.

C. 3’GXU5’.

D. 3’GXT5’.

Câu 97: Dạng đột biến nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một NST?

A. Đảo đoạn.

B. Mất đoạn.

C. Lặp đoạn.

D. Thể một.

Xem thêm: Đề thi thử môn Sinh 2021 liên trường Nghệ An mã 201 (có đáp án)Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh liên trường Nghệ An mã 202

Cùng đối chiếu lại bài làm của mình với phần đáp án bên dưới đây các em nhé:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 A 91 C 101 C 111 D
82 B 92 D 102 C 112 C
83 C 93 B 103 A 113 A
84 D 94 D 104 B 114 A
85 B 95 B 105 B 115 A
86 A 96 C 106 B 116 A
87 B 97 B 107 B 117 D
88 D 98 A 108 B 118 B
89 A 99 D 109 A 119 D
90 D 100 A 110 A 120 B

Trên đây là toàn bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 và đáp án môn Sinh của liên trường THPT Nghệ An. Đừng quên xem thêm rất nhiều đề thi của các tỉnh thành khác trên cả nước đã được Đọc tài liệu cập nhật liên tục để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button