Đề thi thử vào 10

Đề thi thử tổ hợp vào lớp 10 THPT Trần Nguyên Hãn có đáp án

Đề thi thử tổ hợp vào lớp 10 THPT Trần Nguyên Hãn có đáp án

Thử sức với đề thi thử môn tổ hợp vào 10 có đáp án của trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) với các môn Vật Lí, Hóa, Sử, Địa, GDCD, Sinh, Anh.

Mục lục nội dung

Bạn đang xem bài: Đề thi thử tổ hợp vào lớp 10 THPT Trần Nguyên Hãn có đáp án

  • 1. Đề thi thử tổ hợp vào 10
  • 2. Đáp án

Mẫu đề thi tổ hợp vào 10 Hải Phòng của THPT Trần Nguyên Hãn dựa trên cấu trúc của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Sở GD&ĐT Hải Phòng đã công bố, cùng thử sức làm bài trong 60 phút rồi so sánh đáp án phía dưới em nhé.

Đề thi thử tổ hợp vào 10

Mã đề thi : 848

Chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:

1. Mắc một bóng đèn điện có ghi (220V – 100W) vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng (30 ngày) theo đơn vị “số điện” (tức kWh)?

A. 400 “số điện”.

B. 12 “số điện”.

C. 12000 “số điện”.

D. 4 “số điện”.

2. Một người chụp ảnh một pho tượng cách máy ảnh 5m. Ảnh của pho tượng trên phim cao 1cm. Phim cách vật kính 5cm. Chiều cao của pho tượng là

A. 0,5 m.

B. 25m.

C. 1m.

D. 5m.

3. Bạn Hoà có điểm cực viễn cách mắt 40 cm. Mắt của bạn đã mắc tật gì?

A. cận thị và cần đeo thấu kính hội tụ thích hợp.

B. viễn thị và cần đeo thấu kính hội tụ thích hợp.

C. viễn thị và cần đeo thấu kính phân kì thích hợp.

D. cận thị và cần đeo thấu kính phân kì thích hợp.

4. Công thức đúng của định luật Ôm là :

A. \(I = \dfrac{U}{R}\)

B. \(U = \dfrac{I}{R}\)

C. \(U = I.R\)

D. \(R = \dfrac{U}{I}\)

5. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu của nó vào hai cực của bình ắc quy.

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây của đinamô xe đạp đang quay.

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh có một dòng điện khác đang thay đổi.

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động trong từ trường.

6. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 lít khí C₂H₂ thu được V lít khí CO₂ ( các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của V là

A. 5,6.

B. 2,8.

C. 2,24.

D. 4,48.

7. Dùng quỳ tím có thể phân biệt được 2 chất trong cặp chất nào sau đây?

A. Dung dịch Na₂SO₄ và dung dịch NaCl.

B. Dung dịch HCl và dung dịch H₂SO₄.

C. Dung dịch NaOH và dung dịch KOH.

D. Dung dịch HCl và dung dịch KOH.

8. Nhỏ từ từ dung dịch giấm ăn (dung dịch axit axetic) vào cốc đựng một mẩu đá vôi ( CaCO₃) thấy hiện tượng:

A. mẩu đá vôi tan dần, dung dịch không sủi bọt khí.

B. mẩu đá vôi tan dần, dung dịch sủi bọt khí màu vàng lục.

C. mẩu đá vôi không thay đổi, không thấy khí thoát ra.

D. mẩu đá vôi tan dần, dung dịch sủi bọt khí không màu.

9. Công thức phân tử của Benzen là

A. C₂H₄.

B. C₂H₂.

C. CH₄.

D. C₆H₆.

10. Tại những nơi xảy ra hỏa hoạn, bất cứ ai cũng có thể bị ngộ độc khói, đặc biệt là trẻ sơ sinh, người già, người mắc bệnh tim mãn tính, thiếu máu vì than cháy sinh ra khí gây ngộ độc là

A. N₂.

B. CO₂.

C. O₂.

D. CO.

11. Một gen sau đột biến có chiều dài không thay đổi nhưng giảm đi một liên kết hiđrô so với gen bình thường. Đây là dạng đột biến

A. thay thế một cặp (G – X) bằng một cặp (A – T).

B. thay thế một cặp (A – T) bằng một cặp (G – X).

C. mất một cặp (T – A).

D. mất một cặp (X – G).

12. Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã được hình thành trên mối quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ hỗ trợ giữa các sinh vật khác nhau.

B. Quan hệ sinh sản.

C. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật.

D. Quan hệ cùng loài.

13. Trong các lĩnh vực sau đây:

I. Tạo động vật biến đổi gen;

II. Tạo giống cây trồng biến đổi gen;

III.Tạo các chủng vi sinh vật mới.

Công nghệ gen được ứng dụng ở lĩnh vực nào trong sản xuất và đời sống?

A. II, III.

B. I, II.

C. III.

D. I, II, III.

14. Quan sát quá trình nguyên phân bình thường ở một tế bào sinh dưỡng (2n = 8), có thể xác định được số lượng và hình thái các nhiễm sắc thể ở kì giữa là

A. 8 nhiễm sắc thể đơn.

B. 4 nhiễm sắc thể kép.

C. 8 nhiễm sắc thể kép.

D. 4 nhiễm sắc thể đơn.

15. Ở ngô, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Phép lai nào dưới đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao : 1 thân thấp ?

A. P : Aa x aa.

B. P : AA x Aa.

C. P : Aa x Aa.

D. P : AA x aa.

16. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu.

B. trở thành thuộc địa của Mĩ.

C. trở thành các nước tư bản.

D. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

17. Nguyên nhân có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước(1954-1975) của nhân dân Việt Nam là

A. sự đoàn kết của ba dân tộc ở Đông Dương.

B. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

C. có hậu phương miền Bắc vững mạnh.

D. lực lượng của Mĩ suy yếu.

18. Sự kiện kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954) là

A. chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

B. Hiệp định Pari được kí kết.

C. chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” thắng lợi.

D. Hiệp định Giơnevơ được kí kết.

19. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. báo Thanh niên.

B. báo Lao động.

C. báo Búa liềm.

D. báo Tiền phong.

20. Mĩ thực hiện “Kế hoạch Mácsan”(1947) nhằm phục hưng ở đâu?

A. Châu Âu B. Châu Á

C. Khu vực Mĩ Latinh

D. Châu Phi

21. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than không phân bố ở các tỉnh phía Nam chủ yếu do

A. miền Nam không thiếu điện.

B. việc xây dựng đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

C. gây ô nhiễm môi trường.

D. vị trí xa vùng nhiên liệu.

22. Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990 – 2005

Đơn vị: %

Năm 1990 1992 1995 1999 2005
Giá trị xuất khẩu 46.6 50.4 40.1 49.6 46.9
Giá trị nhập khẩu 53.4 49.6 59.9 50.4 53.1

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005, biểu đồ nào sau đây phù hợp nhất?

A. Biểu đồ miền.

B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ tròn.

D. Biểu đồ cột.

23. Điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp Đồng Bằng Sông Hồng và Duyên Hải Nam Trung Bộ là

A. Có điều kiện thuận lợi để phát triển cây Công nghiệp dài ngày.

B. Có mùa đông lạnh.

C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản.

D. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng.

24. Tính chất đặc trưng của khí hậu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long là

A. Biên độ nhiệt năm lớn.

B. Có mùa đông lạnh.

C. Có một mùa mưa và mùa khô kéo dài.

D. Có đủ 3 đai khí hậu.

25. Huyện đảo nào sau đây thuộc thành phố Hải Phòng?

A. Hoàng Sa.

B. Trường Sa.

C. Bạch Long Vĩ.

D. Lý Sơn.

26. Bác Hồ đã dạy “ Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước ”. Lời dạy của Bác nhắc nhở thế hệ sau cần giữ gìn và phát huy truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Hiếu thảo.

B. Cần cù lao động.

C. Nhân nghĩa.

D. Yêu nước.

27. Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

A. Trong các cuộc bình bầu, Hiền hay bỏ phiếu cho những người chơi thân với mình.

B. Hôm nay đến lớp thấy đã muộn mà chưa có ai làm vệ sinh lớp học, Huy tự quyét dọn lớp để kịp vào giờ học.

C. Cảnh sát giao thông X không xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của anh A vì quen biết.

D. Hạnh chỉ chăm lo việc học của mình còn các công việc khác của lớp thì không quan tâm.

28. Do mâu thuẫn xích mích trong quán game, C đã đón đường đánh M bị trọng thương khiến M phải điều trị tại bệnh viện, hành vi của C đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ?

A. Vi phạm pháp luật hành chính .

B. Vi phạm kỷ luật.

C. Vi phạm pháp luật dân sự.

D. Vi phạm pháp luật hình sự.

29. Việc làm nào dưới đây không biểu hiện cho sự hợp tác vì mục đích chung?

A. Công an Việt Nam phối hợp với Interpol để truy bắt tội phạm.

B. Việt nam hợp tác với các nước trên thế giới để khắc phục hiện tượng biến đổi khí hậu.

C. Bạn An trao đổi, bàn bạc bài với bạn Bình trong giờ kiểm tra.

D. Các bạn lớp 9A thảo luận tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập.

30. Bà H kinh doanh thêm cả quần áo trẻ em trong khi giấy phép kinh doanh là sữa trẻ em. Bà H đã vi phạm nội dung nào dưới đây?

A. Xác định được hình thức đầu tư.

B. Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh.

C. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí.

D. Tự chủ kinh doanh theo quy định pháp luật.

31. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

The boy and the dog ______ got lost in the forest were taken to the police station.

A. who

B. which

C. whom

D. that

32. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

I’m not a millionaire, so I can’t take a trip to space.

A. If I am a millionaire, I will take a trip to space.

B. Unless I was a millionaire, I would take a trip to space.

C. If I were a millionaire, I would take a trip to space.

D. If only I was a millionaire, I would take a trip to space.

33. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

Deforestation is the process ______ removing the trees ______ an area of land.

A. off/ to

B. of/ to

C. of/ from

D. off/ from

34. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

She is the ___________ swimmer in the team.

A. most slow

B. slower

C. most slowly

D. slowest

35. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

Global communication was changed by the ______ of the Internet.

A. invention

B. inventor

C. inventive

D. invent

36. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

The teacher said that she would attend the class meeting following day.

A. said

B. following day

C. would attend

D. class meeting

37. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in the following question.

A. engineer

B. designer

C. mechanic

D. musician

38. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete the following exchange.

Joe: “Excuse me. Do you mind if I sit here?”

Liz: “_______________”

A. Really? Good!

B. Not at all. Go ahead.

C. Sure, thanks.

D. You’re right.

39. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

Rick left class early because he ______ a headache.

A. was having

B. has had

C. used to have

D. had

40. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined and bold part differs from the other three in pronunciation in the following question.

A. stone

B. phone

C. none

D. zone

Hết

Đáp án đề thi thử tổ hợp tuyển sinh vào 10 Hải Phòng

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 21 D
2 C 22 A
3 D 23 C
4 A 24 C
5 A 25 C
6 A 26 D
7 D 27 B
8 D 28 D
9 D 29 C
10 D 30 C
11 A 31 D
12 C 32 C
13 D 33 C
14 C 34 D
15 A 35 A
16 D 36 B
17 B 37 A
18 D 38 B
19 A 39 D
20 A 40 C

Trên đây là chi tiết đề và đáp án đề thi thử vào 10 môn tổ hợp của trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) mà Đọc tài liệu muốn gửi tới các em, mong rằng với hệ thống các câu hỏi này các em sẽ định hình được dàng đề thi mình sẽ làm chuẩn xác nhất,

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 Hải Phòng.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button