Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 Chuyên Lương Văn Chánh

Gửi tới các em học sinh mẫu đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán lần 1 của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh dành cho học sinh lớp 12 dựa trên hệ thống kiến thức và đề minh họa đã ra của Bộ GD&ĐT.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo cũng như thử sức đề thi này tại nhà em nhé:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 1 Chuyên Lương Văn Chánh

6 đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 – Chuyên Lương Văn Chánh

Mã đề 210


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Mã 210

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 D 3 D 4 C 5 C
6 C 7 D 8 C 9 A 10 B
11 D 12 D 13 B 14 C 15 C
16 A 17 D 18 A 19 C 20 C
21 A 22 D 23 C 24 B 25 D
26 D 27 D 28 C 29 D 30 D
31 B 32 B 33 B 34 A 35 A
36 A 37 B 38 A 39 C 40 D
41 A 42 A 43 B 44 D 45 A
46 C 47 D 48 D 49 C 50 D

 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 2 Chuyên Vĩnh Phúc

Mã đề 354


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Mã 354

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 2 B 3 C 4 D 5 D
6 C 7 D 8 A 9 B 10 D
11 C 12 D 13 C 14 D 15 A
16 C 17 D 18 B 19 B 20 B
21 D 22 C 23 A 24 B 25 A
26 C 27 D 28 D 29 A 30 A
31 A 32 B 33 C 34 B 35 D
36 A 37 A 38 A 39 A 40 C
41 C 42 A 43 D 44 D 45 D
46 A 47 B 48 A 49 B 50 B

 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán Chuyên Lê Hồng Phong

Mã đề 427


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Mã 427

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 B 2 D 3 A 4 A 5 A
6 C 7 D 8 B 9 D 10 B
11 C 12 A 13 D 14 A 15 C
16 C 17 C 18 B 19 D 20 C
21 C 22 D 23 D 24 D 25 A
26 C 27 B 28 B 29 A 30 A
31 B 32 A 33 C 34 A 35 D
36 A 37 D 38 A 39 A 40 D
41 B 42 B 43 C 44 C 45 A
46 C 47 D 48 D 49 C 50 B

Mã đề 491


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Mã 491

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 C 3 A 4 A 5 B
6 A 7 C 8 D 9 A 10 C
11 B 12 B 13 C 14 C 15 D
16 C 17 C 18 A 19 A 20 C
21 A 22 A 23 D 24 B 25 D
26 C 27 C 28 A 29 B 30 D
31 A 32 D 33 D 34 A 35 D
36 B 37 D 38 B 39 D 40 C
41 A 42 D 43 B 44 C 45 D
46 A 47 D 48 B 49 D 50 D

Mã đề 914


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Mã 914

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 2 C 3 D 4 D 5 C
6 C 7 B 8 D 9 A 10 A
11 D 12 A 13 A 14 A 15 A
16 B 17 D 18 B 19 D 20 B
21 A 22 D 23 B 24 D 25 D
26 D 27 A 28 C 29 B 30 C
31 A 32 C 33 C 34 C 35 C
36 B 37 D 38 A 39 C 40 A
41 C 42 C 43 D 44 A 45 D
46 D 47 A 48 C 49 C 50 C

Mã đề 962


Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Mã 962

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 2 C 3 A 4 A 5 B
6 A 7 B 8 C 9 A 10 B
11 C 12 B 13 C 14 C 15 C
16 D 17 C 18 D 19 B 20 C
21 A 22 B 23 D 24 B 25 C
26 C 27 B 28 D 29 B 30 B
31 A 32 B 33 D 34 D 35 B
36 B 37 B 38 D 39 D 40 D
41 D 42 C 43 D 44 D 45 C
46 C 47 A 48 C 49 B 50 A

Trên đây là 6 mã đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán lần 1 có đáp án của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, đừng quên còn rất nhiều tài liệu đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán khác giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button