Đề thi thử THPT Quốc Gia

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 2 trường Quảng Xương 1

Xem ngay mẫu đề thi thử năm học 2020 – 2021 môn Sinh lần 2 trường Quảng Xương 1 dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT từng ra.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 này:

Bạn đang xem bài: Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 lần 2 trường Quảng Xương 1

(Tải đề thi về máy trong file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 trường Quảng Xương 1 lần 2

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT Sinh năm 2021 lần 2 trường Quảng Xương 1

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh 2021 lần 2 của trường Quảng Xương 1:

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 D 31 D
2 D 12 B 22 C 32 C
3 D 13 D 23 D 33 C
4 C 14 C 24 D 34 C
5 B 15 D 25 A 35 A
6 C 16 B 26 B 36 D
7 C 17 C 27 A 37 A
8 D 18 D 28 D 38 A
9 A 19 C 29 D 39 C
10 B 20 D 30 B 40 A

Vật là kết thúc một mẫu đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2021 dựa theo cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo dục đã đề ra. Các em có thể tham khảo thêm đề thi thử môn sinh 2021 của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi cập nhật.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button