Đề thi đáp án vào 10

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2022 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2022 (có đáp án)

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương năm học 2022 – 2023 chi tiết tại đây. Tất cả mẫu đề thi vào 10 tỉnh Bình Dương các năm gần nhất.

Đọc Tài Liệu xin gửi tới các em chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 của tỉnh Bình Dương được cập nhật nhanh nhất ngay sau khi kết thúc buổi thi!

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2022 (có đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2022

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bình Dương sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Bình Dương các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bình Dương:

  • Tra cứu điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bình Dương
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Dương
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Dương 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bình Dương 2022

Dưới đây là đề thi chính thức của các năm trước giúp các em thử sức tại nhà:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương các năm trước

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương năm 2021

Đề thi chính thức
Đáp án tham khảo:

11. B

12. D

13. A

14. C

15. A

16. D

17. B

18. A

19. A

20. D

21. F

22. A

23. E

24. C

25. F

26. D

27.B

28.A

29.D

30.C

31.B

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.D

38.C

39.A

40.B

41.D

42.A

43.C

44.B

45. D

46. A

47.A

48.C

49.C

50. D

51. B

52.A

53.C

54.B

55.A

V.

Những thuận lợi của việc sống ở thành phố : 

– Living in the city gives us a lot of chances to earn money.

– We will approach the developing science and high technology.

– We will have different ways to spend our free time,

– Living in the city helps people have more opportunities to take good education as well as do research science.

– Modernization in the city will be much faster and easier than in the country,

– More chances to get well-paying jobs and providing our family with a comfortable life.

Các em tham khảo: Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích sống ở thành phố

Lưu ý: Chỉ nêu 3 lợi ích và không quá 100 từ.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương năm 2020

Trích dẫn đề thi:

I. Listening (2.0 points): 

Part 1: Listen and choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the recording two times. 

1. What does the boy need to turn off first of all?

A. His radio.

B. His music.

C. His television

2. What does the boy need to do with his dog?

A. He needs to kiss it.

B. He needs to help it study.

C. He needs to put it outside.

3. What is the name of the dog?

A. Spot.

B. Scar.

C. Simba.

Xem chi tiết đề và đáp án tại: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Anh năm 2020 Bình Dương

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương năm 2019

Xem đầy đủ trong Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương 2019

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Dương năm 2018

I. Listening (2.0 points):

Part 1: Questions 1-5: Listen to five short conversations and choose the correct answer (A, B or C).

You will hear the conversations two times.

1. The man thought the fashion show was…..

2. The woman bought …

3. The floor is …

4. The man finishes work at …

5. The most beautiful city he’s been to is …

A. boring   B. interesting   C. exciting

A. a shirt   B. a skirt          C. some shoes

A. dirty      B. dry               C. wet

A. 7.00 pm     B. 8.00 pm      C. 9.00 pm

A. Venice       B. Prague      C. Amsterdam

(Source: New English File Pre-Intermediate, Oxford University Prese)

Chi tiết: Đáp án đề thi môn tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm 2018

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Dương năm 2022 và các năm trước dành cho các em tham khảo và ôn tập.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button