Đề thi đáp án vào 10

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Cà Mau 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Cà Mau 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Cà Mau năm học 2022 – 2023 (có đáp án) được cập nhật nhanh và chính xác. Tuyển tập đáp án đề thi vào lớp 10 Cà Mau môn Anh qua các năm.

Chính thức đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chung thi vào Chuyên tỉnh Cà Mau năm học 2022 – 2023 kèm đáp án được cập nhật nhanh nhất bên dưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem bài: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Cà Mau 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cà Mau 2022

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Cà Mau sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Cà Mau các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Cà Mau:

  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022
  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Cà Mau
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Cà Mau
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cà Mau 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Cà Mau 2022

Tuyển tập đề thi vào 10 Cà Mau môn Anh các năm gần đây

Cùng ôn tập với đề thi các năm trước và bộ đề thi thử môn Anh tỉnh Cà Mau để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Cà Mau năm 2021

I. PHONETICS

Part 1

1. D 2. D 3. A 4. D 5. C

Part 2

1. C 2. A 3. B 4. C 5. A

II. VOCABULARY AND GRAMMAR

Part 1

1. D 2. C 3. A 4. B 5.A
6. C 7. B 8. D 9. B 10. A
11. D 12. B 13. C 14. B 15. B

Part 2

1. is

2. were playing

3. hasn’t written

4. be taken

Part 3

1. important

2. increasingly

3. designers

4. usnuccessful

5. carefully

Part 4

1. B 2. B 3. C 4. C 5. B

III. READING

Part 1

1. C 2. D 3. D 4.B 5. B
6. C 7. A 8. A 9. C 10. D

Part 2

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

Part 3

1. B 2. A 3. D 4. E 5. C

Part 4

1. B 2. B 3. C 4. D 5. A
6. C 7. A 8. A 9. A 10. C

IV WRITING

Part 1

1. us three hours to paint that door

2. part in those outdoor activities

3. ba carry those books back home

4. using public buses instead of motorbikes?

Part 2

1. Neither Jim nor Carol has got a car.

2. This exercise is too hard for me to do.

3. Some people who had exposed to so many people before they got health check result were diagnosed with having Covid-19.

4. He attends the course as he needs to improve his writing.Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2020 Cà Mau

Một số mẫu đề thi thử

Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 trường THPT Cà Mau – Cà Mau

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 trường THPT Cà Mau – Cà Mau

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 THPT chuyên Phan Ngọc Hiển

I-Choose the best answer:

1. Annette is a short story writer. She …….several books of short stories, and the ……..several rewards for her books.

A. wrote/won

B. has written/won

C. writes/win

D. has written/ has won

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2019 chuyên Phan Ngọc Hiển

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2022 và một số năm trước của tỉnh Cà Mau mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Xem thêm

  • Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 tại Cà mau

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button