Đề thi đáp án vào 10

Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái 2022

Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái 2022

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái năm học 2022 – 2023 được cập nhật nhanh nhất tại đây. Tuyển tập đề vào 10 Yên Bái môn Toán qua các năm

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm 2022-2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh và chính xác kèm đáp án bên dưới.

Bạn đang xem bài: Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái 2022

Tham khảo chi tiết đề thi chính thức tại đây:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2022

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Yên Bái sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán tỉnh Yên Bái các năm trước bên dưới:

Xem thêm thông tin

 • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022
 • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Yên Bái
 • Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Yên Bái năm 2022
 • Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh tỉnh Yên Bái
 • Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Văn tỉnh Yên Bái
 • Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sử tỉnh Yên Bái

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2021 chính thức của tỉnh Yên Bái được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 11/06/2021.

Mã đề : 009
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Yên Bái 2021

Mã đề 009

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 D 31 B 41 C
2 D 12 D 22 D 32 B 42 D
3 B 13 C 23 A 33 A 43 C
4 C 14 D 24 C 34 B 44 B
5 A 15 D 25 C 35 D 45 A
6 D 16 B 26 A 36 D 46 D
7 B 17 A 27 D 37 A 47 D
8 D 18 C 28 D 38 A 48 B
9 B 19 B 29 B 39 A 49 C
10 B 20 C 30 B 40 D 50 D

Cùng ôn tập với đề thi vào 10 các năm trước đã được tổng hợp dưới đây:

Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái các năm

Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái năm 2020

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Yên Bái năm 2019

Câu 1: Khi cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng vuông góc với trục ta được mặt cắt là hình gì?

A. Hình chữ nhật              B. Hình tròn                  C. Hình tam giác                    D. Hình thang.

Câu 2: Gía trị của m để phương trình \(x^2-2mx+m+m=0\) có một nghiệm bằng 2 là

A. m=-2                             B. m=-1                           C. m=2                                     D. m=1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái năm 2019 (có đáp án)

Đề thi vào 10 môn Toán Yên Bái năm 2018

Câu 3: Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 21cm. Số đo nào dưới đây có thể là độ dài cạnh thứ ba của tam giác đã cho?

A. 19cm                            B.22cm                             C.23cm                                D.24cm

Câu 7: Xác định hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua 2 điểm A(-2;5) và B(1;-4)

A. y=x-3                        B. y=-x-3                        C. y=-3x-1                          D. y=3x-1

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018

  Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 và các năm trước của tỉnh Yên Bái mà Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

  Trích nguồn: THPT Thanh Khê
  Danh mục: Đề thi đáp án vào 10

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button