Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm thi năng khiếu vào Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2018

Điểm thi năng khiếu vào Đại Học Mỹ Thuật TPHCM năm 2018

Trích nguồn: THPT Thanh Khê
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button